E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
ความเชื่อเกี่ยวกับการเข้าทรงในภาคใต้และวิธีการตรวจสอบทรง
ตาหลวง ครูหมอ นั้นมีแน่ ช่วยกันดูช่วยกันแล อย่าให้เด็กๆหรือใครๆ มาทำให้เสื่อมลงไป ด้วยกันทรงเล่น ทรงปลอมกัน #วิธีตรวจร่างทรงจริงคือจริงเท็จคือเท็จ

 13 มีนาคม 2562
คติความเชื่อเรื่องช้างของชาวปักษ์ใต้ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์
ในทางภาคใต้ ได้มีความเชื่อ ธรรมเนียมเกี่ยวกับช้าง ที่เป็นลักษณะที่เป็นทั้งความเชื่อร่วมกับภาคอื่นๆ และ เป็นความเชื่อลักษณะเฉพาะพื้นถิ่น

 13 มีนาคม 2562
เหนือกว่าศีล 5 คือ กุศลกรรมบถ 10
SHARE line-icon SHARE เหนือกว่าศีล 5 คือ กุศลกรรมบถ 10 – อันที่จริงแล้วศีลห้านั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น แต่เป็นข้อปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนแล้วในสังคมอินเดียโบราณ และเป็นธรรมประจำใจของมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใด มีพร

 6 พฤศจิกายน 2561
พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์
line-icon SHARE พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์ พระธัมมทินนาเถรี เดิมเป็นภรรยาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์มีชื่อว่า “วิสาขเศรษฐี” ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “พระปทุมุตตรพุทธเจ้า” นางเกิดในตระกูลที่ประกอบอาชีพรั

 6 พฤศจิกายน 2561
อานิสงส์กรวดน้ำ
อานิสงส์กรวดน้ำ – ในครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้น มีทรัพย์สมบัติอยู่ 80 โกฎิ พราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่ง เป็นที่รักมากเพราะมีบุตรคนเดียว พอบุตรชาย

 6 พฤศจิกายน 2561
วันอัฏฐมีบูชา
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)

 6 พฤศจิกายน 2561
วันวิสาขบูชา
ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗

 6 พฤศจิกายน 2561
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

 6 พฤศจิกายน 2561
พระพุทธศาสนา
คำว่า "ศาสนา" มาจากภาษาสันสกฤตว่า "สาสนํ" ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า "สาสนํ" มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า "คำสั่งสอน"

 6 พฤศจิกายน 2561
เลือกหน้า -> 1 
 
 
Untitled Document
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด